Posted By Backlink24

Strukturalne oprogramowanie BIM i tworzenie rysunków budowlanych


Przykładem kompleksowego oprogramowania służącego do efektywnego tworzenia konstrukcji budowlanych jest Prota. Rozwiązanie stanowi system stworzony z czterech modułów, współpracujących ze sobą. Każdy z nich odpowiada za inne działania, ale można z nich korzystać łącznie.

Tworzenie rysunków budowlanych ułatwia moduł ProtaDetails. Umożliwia tworzenie automatycznych detali w betonie, zarządzanie rysunkiem, tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących kosztów oraz edytowanie elementów obszernej biblioteki. To wszystko przekłada się na szybsze i efektywniejsze tworzenie rysunków budowlanych niż w przypadku klasycznych narzędzi projektowych.

Kolejny moduł to ProtaStructure, który możemy określić jako strukturalne oprogramowanie BIM. Jego zadaniem jest szybka analiza i precyzyjne tworzenie konstrukcji budowlanych. Jest to innowacyjne narzędzie, po które sięgają konstruktorzy niemal na całym świecie. Zintegrowane, zaawansowane funkcje umożliwiają m.in. analizę 3D z użyciem MES, etapowanie oraz analizę sejsmiczną.

Doskonałym uzupełnieniem systemu jest projektowanie konstrukcji stalowych przy pomocy ProtaSteel. Przeniesienie modelu wygenerowanych przez strukturalne oprogramowanie BIM oszczędza godziny pracy. W jaki sposób? Dzięki automatycznym narzędziom do tworzenia połączeń śrubowych i spawanych.

Projektowanie konstrukcji stalowych to także tworzenie parametrycznych rysunków. Dokumentowanie pracy oraz możliwość udostępnienia jej jest ważnym aspektem przy projektowaniu. Przy użyciu ProtaStell można tworzyć zaawansowane raporty, śledzić zmiany i aktualizować je na bieżąco. To wszystko wpływa na precyzyjniejsze projektowanie konstrukcji stalowych.

Ostatni z modułów to ProtaBIM. Jest to program stworzony z myślą o konstruktorach, dla których przygotowano system, umożliwiający prostą komunikację i zarządzanie modelami przy współpracy z architektami, producentami oraz inwestorami. Prota jako kompleksowe narzędzie wspomaga pracę użytkowników praktycznie na każdym etapie.